Quy định

77markets (77markets.com) là tên thương hiệu của Leadcapital Corp Ltd, một công ty đầu tư được quản lý bởi số giấy phép FSA SD007 (Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles). Theo quy định của luật chứng khoán 2007.

Chọn tài liệu bạn quan tâm

Để giúp bảo vệ quyền lợi của bạn, chúng tôi đã biên soạn các tài liệu sau đây. Chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với họ, trước khi mở tài khoản hoặc đặt hàng.