Bắt đầu giao dịch chỉ số ngay hôm nay

Chọn ngành và giao dịch của bạn trên chỉ số 77markets có liên quan

Một chỉ mục tính toán giá trị của một nhóm cổ phiếu. Có hàng trăm chỉ số trên thế giới, mỗi chỉ số giới hạn trong một khu vực và thường được phân chia thành các ngành công nghiệp. Ví dụ, chúng ta thường nghĩ chỉ số Dow Jones là công nghiệp, Nasdaq là công nghệ và FTSE là của Anh.

Nếu bạn hiểu một lĩnh vực nhất định trong một quốc gia cụ thể, thì bạn có thể theo dõi chỉ số liên quan và giao dịch trên biến động giá. Nếu bạn học công ty công nghệ thì Nasdaq sẽ phù hợp với bạn, nhưng nếu bạn quan tâm đến các công ty hàng đầu của Mỹ, thì S & P 500 là chỉ số của bạn. Sử dụng kiến thức của bạn cùng với Thanh Xu hướng Nhà giao dịch và hơn 90 công cụ chỉnh sửa WebTrader để đánh giá các giao dịch chỉ số của bạn.

* Báo giá bị trễ

** Các công cụ và giá trên chỉ dành cho mục đích chỉ định

*** Tài chính qua đêm là 0,05% mỗi ngày.

Một lựa chọn rộng các thị trường đẳng cấp thế giới

Hãy lựa chọn từ nhiều loại tài sản bao gồm Forex, CFD trên Cổ phiếu, Chỉ số và Hàng hóa.