MT5 cho Mac mới dễ dàng cài đặt

Giờ đây, người dùng Mac dễ dàng cài đặt và chạy nền tảng MT5
hơn. Bạn có thể chuẩn bị chương trình và chạy trong vài phút
.

Thực hiện theo các chỉ dẫn
đơn giản sau:

1. Bắt đầu bằng cách bấm vào liên kết.

TẢI MT5 TẠI ĐÂY

2. Sau khi tệp đã được tải xuống hoàn toàn, hãy kéo tệp vào thư mục Ứng dụng của bạn.

Bấm để Mở

3. Tìm ứng dụng trong thư mục Ứng dụng của bạn, nhấp vào ứng dụng đó để mở và chọn có khi được quảng bá để cài đặt trình tải trước rượu vang.

Nhập Chi tiết Đăng nhập

4. Nhập chi tiết đăng nhập của bạn để bắt đầu giao dịch ngay lập tức.

Đây là liên kết của bạn cho MT5.
Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy liên lạc.