Error message

Ngày hết hạn CFD

Các công cụ CFD sẽ hết hạn vào ngày hết hạn theo bảng bên dưới.

Xin lưu ý rằng:

  • Các vị trí mở vào ngày hết hạn sẽ được đóng 1 giờ trước khi đóng cửa thị trường cho mỗi công cụ.
  • Bất kỳ lệnh chờ (Entry Stop hoặc Entry Limit) nào được đặt trên một công cụ sẽ bị hủy bỏ.

Ngày hết hạn của hợp đồng phụ thuộc vào công cụ bạn đang giao dịch.

Luân chuyển Hết hạn Hàng tuần

Nhạc cụ Ngày hết hạn
Italy4008-Dec
USA3008-Dec
USA50008-Dec
TECH10008-Dec
UK10008-Dec
Europe5008-Dec
Germany4008-Dec
France4008-Dec
DollarIndex08-Dec
Oil15-Dec
VIXX15-Dec
NaturalGas22-Dec
Platinum22-Dec
BrentOil22-Dec