Ngày hết hạn CFD

Các công cụ CFD sẽ hết hạn vào ngày hết hạn theo bảng bên dưới.

Xin lưu ý rằng:

  • Các vị trí mở vào ngày hết hạn sẽ được đóng 1 giờ trước khi đóng cửa thị trường cho mỗi công cụ.
  • Bất kỳ lệnh chờ (Entry Stop hoặc Entry Limit) nào được đặt trên một công cụ sẽ bị hủy bỏ.

Ngày hết hạn của hợp đồng phụ thuộc vào công cụ bạn đang giao dịch.

Luân chuyển Hết hạn Hàng tuần

Nhạc cụ Ngày hết hạn
DollarIndex07-Jun
VIXX14-Jun
Coffee14-Jun
Oil14-Jun
Italy4014-Jun
USA3014-Jun
USA50014-Jun
USTECH10014-Jun
UK10014-Jun
Europe5014-Jun
Germany4014-Jun
France4014-Jun
Cocoa14-Jun
Cotton14-Jun
NaturalGas21-Jun
Sugar21-Jun
Platinum21-Jun
Wheat21-Jun
Corn21-Jun
BrentOil21-Jun